Nieuws & interessante links

Beeld: Arie Kievit

Grootschalig boeren kan wél samengaan met meer natuur

Naar een artikel van Foodlog.nl

Kleinschalige landbouw is het best, dat is het romantische beeld dat momenteel domineert in de maatschappelijke discussie over de toekomst van de landbouw.…

Boerenvogelman Ben Koks zegt dat grootschaligheid niet per se een grote platte koek van het landschap hoeft te maken. Aan de Duitse noordkust zijn gebieden die erg lijken op hoe het vroeger in Noordoost-Groningen was. Bij ons zijn de laagblijvende bosschages met bijvoorbeeld de meidoorn verdwenen, maar daar nog niet. De Duitsers ruimen ook de slaperdijken niet op. Daar krijg je meteen meerdere wilde planten- en diersoorten van.

Het nieuws dat Koks wil vertellen is dat grotere bedrijven in Nederland niet minder maar juist méér ruimte laten voor natuur en extensivering. Een gemiddelde Groningse boer met 160 intensief bewerkte hectares heeft relatief juist meer ruimte voor extensivering dan een kleinschalige. Op delen van de akker die natter zijn, of in een vreemde hoek liggen, kan zo’n bedrijf ruimte laten voor natuur.

Beeld: SoortenNL

Waarom is natuur zo gevoelig voor stikstof?

SoortenNL organiseerde op 7 oktober 2022 een bijeenkomst met als titel: ‘Minder soorten door stikstof’. De dag werd georganiseerd naast het Nationaal Park Dwingelderveld. “We zijn in gesprek gegaan met de inwoners, vrijwilligers, beleidsmakers en professionals van Drenthe over het thema natuur en stikstof”, vertelt Henk de Vries van De Vlinderstichting, organisator van deze dag. “Het is belangrijk voor het behoud van de natuur dat iedereen straks kan uitleggen waar het nu echt om gaat en waarom het nodig is om het tij te keren.” Effecten van stikstof zijn niet alleen zichtbaar op de Veluwe of in Noord-Brabant, overal in Nederland zijn voorbeelden te vinden van kwetsbare natuur.

Maar hoe zit dit dan precies? Welke soorten kunnen niet tegen die mate van stikstof en waarom niet? Natuurorganisaties krijgen steeds vaker de vraag: wat gaat er dan zo slecht? SoortenNL organiseerde daarom het natuurevent en maakte de video op links.

Beeld: Erik de Jong

Zeearend slachtoffer van windturbines

Eind augustus 2022 vernamen we het jammerlijke nieuws dat een jonge zeearend slachtoffer werd van een windturbine aan de kreekraksluizen. De uitbaters van het windmolenpark staan open voor overleg om te bekijken hoe dit vermeden kan worden. Samen met o.a. Brabants Landschap schuift Namiro mee aan tafel om tot een structurele oplossing te komen.