Namiro (Natuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening)

staat voor groene en waardevolle natuur, een gezond milieu en leefbare ruimtelijke ordening. Namiro is gesprekspartner bij vraagstukken over natuur, milieu en ruimtelijke ordening op de Brabantse Wal, waarin de belangen van veel verschillende partijen (zoals ondernemers, projectontwikkelaars en burgers) samenkomen. 

In al die menselijke belangen behartigt Namiro de belangen van de natuur. De natuur kan dat niet zelf maar loopt het risico het onderspit te delven, helaas vaak daar waar het gaat om economische belangen. 

Namiro houdt zich aan algemeen geldende juridische procedures en zet zich ervoor in dat die worden nageleefd, juist om aan het belang van de natuur zoveel mogelijk recht te doen. Uiteindelijk ligt daar toch het beste resultaat: dat waarbij iedereen krijgt wat hij/zij wil hebben, zonder daarbij een ander en zijn belang te schaden.

Thema's

Nieuws

Namiro heeft weer een website. Even geduld voordat we weer helemaal online en up-to-date zijn.

Wat een paar jaar geleden nog als een zuiver theoretische mogelijkheid werd gezien, is inmiddels werkelijkheid: ook in West-Brabant is de wolf gesignaleerd. Vooralsnog is er geen sprake van een vestiging. Maar met een toenemend aantal zwervende wolven is de kans reëel dat dit zal gebeuren.

Ruim 150 jaar na zijn bijna-uitroeiing in heel West-Europa herovert de wolf het laatste deel van zijn voormalig leefgebied: de Lage Landen. Enkele jaren geleden nog de laatste wolvenloze regio van Europa, maar nu goed op weg om een belangrijk wolvenkruispunt te worden. Bij ons ontmoeten Italiaans-Franse wolven vandaag hun Pools-Duitse soortgenoten, nadat ze eeuwen geleden gescheiden waren geraakt.

De komst van de wolf roept veel reacties op. Vanuit het oogpunt van natuur is deze toppredator een welkome aanvulling met veel voordelen voor een stabiel ecosysteem. Maar vooral schapenhouders vrezen voor hun dieren. Samenleven met de wolf betekent dan ook rekening houden met de wolf.

De bekende Belgische wolvenkenner Jan Loos legt uit hoe wolven leven. Hij brengt feiten en rekent af met vooroordelen. Jan dompelt je onder in allerlei wolvenweetjes, laat je meekijken achter de schermen van het Meldpunt Welkom Wolf, vertelt anekdotes en wat de terugkeer van de wolf voor ons betekent.

Deze lezing wordt gehouden op woensdag 8 juni in de schuur van Natuurmonumenten, Abdijlaan 43 in Ossendrecht en is gratis toegankelijk. Start van de lezing 20.45 uur, inloop vanaf 20.30 uur. Voorafgaand houdt Namiro haar ledenvergadering. Iedereen die geïnteresseerd is in natuur en natuurbescherming en wil kennismaken met het werk van Namiro is welkom vanaf 19.00 uur.