Laatste Nieuws

Agenda ledenvergadering 2024

De vergadering zal beginnen met de gebruikelijke agendapunten, waaronder mededelingen, het vaststellen van het verslag van de vorige vergadering en het financiële verslag van de penningmeester. Vervolgens zullen we het jaarverslag van 2023 bespreken en informatie ontvangen over toekomstige ontwikkelingen in de regio, met speciale aandacht voor plannen bij Familyland en rond de Kooisloot. 

Daarna zal de impact van de Omgevingswet op het leefmilieu worden belicht door S. Willemsen van de gemeente Woensdrecht. Na een korte onderbreking volgt een presentatie door Willem de Weert over het toekennen van het UNESCO-label aan GEOpark Schelde Delta. We kijken ernaar uit u op de vergadering te verwelkomen.