Laatste Nieuws

Jaarverslag 2023

Het jaarverslag van Namiro voor 2023 benadrukt de inzet voor natuurbehoud en milieubescherming op en rondom de Brabantse Wal, met een focus op samenwerking met andere organisaties, georganiseerde excursies ter bevordering van biodiversiteit, en betrokkenheid bij diverse projecten en ruimtelijke ontwikkelingen. De vereniging heeft zich actief ingezet voor het bespreken van groenbeleid en -beheer met gemeenten, het aanvechten van bouwinitiatieven die de natuur kunnen schaden, en het kritisch volgen van de implementatie van nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet. Tevens heeft Namiro zich ingezet voor het aanpakken van problemen in natuurgebieden zoals het Grenspark Kalmthoutse Heide en het bijdragen aan beheerplannen voor Natura 2000-gebieden.